Trang nhất » Giới thiệu

Bao cáo thanh tra

               SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN
           ĐOÀN THANH TRA
                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 Theo Quyết định số:        /QĐ.SGDĐT

Phúc Thành ,  ngày  1  tháng  3   năm 2016
 
 
BIÊN BẢN THANH TRA
                   Tại trường Tiểu học SỐ II PHÚC THÀNH
 
            Thực hiện Quyết định số          /QĐ.SGDĐT của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày   /4/2012 Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra tại trường TH Số II Phúc Thành
Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy
- CBQL, giáo viên, nhân viên
* Số lượng: Tổng số: 20, trong đó: CBQL: 2 ; GV: 15 ;  NV : 3
            So với quy định: Đủ số lượng.
Tỷ lệ GV/lớp 1,5 ; Biên chế: 11 GV;   
Hợp đồng: 4  (hình thức HĐ: Hợp đồng huyện  01; Hợp đồng trường 03)
* Trình độ đào tạo:    Trên chuẩn: 15/15 ; Đạt chuẩn: …………; Chưa đạt chuẩn:…………..
- Cơ cấu đội ngũ GV:
+ GV dạy  môn văn hóa cơ bản:....12.....
+ GV Âm nhạc: 01.;GV Mĩ thuật: 01; GVThể dục: 0.;GVNN: 01.;GV Tin học:...0...
* Kết quả đánh giá, xếp loại theo chuẩn CBQL, GV, NV của trường:
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng:
  Xuất sắc:..2...                       Khá:..0...                 TB:…0….
- Giáo viên:
Xuất sắc:..12.. (     80   %);                   Khá:...3..   (   20  %)      
TB:....0...        (         %);                   Kém: ..0....(          %)
- Nhân viên:
Xuất sắc:...3.. (   100    %);                   Khá:..0...   (          %)      
TB:...0....        (         %);                   Kém: ......(          %) 
* Giáo viên giỏi: cấp trường:…13/15……   cấp huyện:……4…  cấp tỉnh:………01……
- Các Hội đồng, tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ văn phòng (cơ cấu tổ chức và hoạt động)
* Hội đồng trường có 20 thành viên . Hoạt động tốt theo điều lệ.
* Chi bộ Đảng có 13 đảng viên. Hoạt động tốt theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
* Công đoàn có 20 thành viên.  Hoạt động tốt theo điều lệ Công đoàn.
* Chi đoàn có 3 thành viện. Hoạt động tốt theo điều lệ Đoàn thanh nhiên cộng sản Hồ Chí Minh.
* Tổ chuyên môn có 3 tổ: tôt 1,2,3. Tổ 4,5 và tổ hành chính. Các tổ hoạt động tốt theo điều lệ Trường Tiểu học.
 
2. Tổng số học sinh, số lớp, số học sinh/lớp, điểm trường
Tổng số HS:          193        ; Số lớp:      9         ; Số học sinh từng khối lớp:
- Khối 1: ....60...  HS/....2. lớp                                  - Khối 2:.....39.... HS/.....2.. lớp
- Khối 3: .....36...  HS/...2.. lớp                                 - Khối 4:.......32... HS/...2.... lớp
- Khối 5:.......26..  HS/...1.. lớp
 
Số điểm trường, vị trí đặt trường:
Không có điểm trường, vị trí đặt điểm trường Thuộc trung tâm các xóm
 
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
1. Khuôn viên, cổng trường, biển trường, sân chơi, bãi tập, cảnh quan, môi trường. Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác:
     - Khuôn viên nhà trường có khu dân cư ở xung quanh, với diện tích 4 494 m2, bình quân 19,2m2 /học sinh vượt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong trường có trồng nhiều cây xanh, cây cảnh, thoáng mát và sạch, đẹp nhưng do đất không màu mỡ nên cây hoa cây cảnh chậm phát
    -   Trường có sân chơi rộng rãi, thoáng mát và 1 sân tập thể dục có diện tích khoảng 1000m2 được thiết kế phù hợp, đúng quy định chuẩn, phù hợp cho học sinh luyện tập thể dục thể thao và vui chơi trong các giờ ra chơi và sinh hoạt tập thể. Khu sân chơi có trồng cây hoa, cây cảnh, cây bóng mát và hàng ngày được vệ sinh sạch sẽ. Khu bãi tập có đủ thiết bị luyện tập thể dục thể thao, xung quanh có trồng nhiều cây bóng mát
     -  Nhà trường có hai nhà xe riêng cho giáo viên và học sinh với tổng diện tích hơn 200m2 được quy hoạch khoa học, đảm bảo an toàn và mỹ quan khuôn viên trường.
2. Số lượng, chất lượng phòng học, phòng thí nghiệm thực hành, phòng chức năng; khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học; thư viện.
 
       -  Trường có 8 phòng học được xây dựng đúng quy cách theo quy định tại của Điều lệ trường tiểu học, đủ phòng cho học sinh học tối đa 1 ca và tổ chức học 2 buổi/ngày. Phòng học có đủ ánh sáng, thoáng mát, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong mỗi phòng học có 1 tủ để sách,  1 tủ đựng đồ dùng, thiết bị dạy học và có đủ bàn ghế, bảng, phục vụ tốt cho việc dạy và học
     -  Bộ bàn ghế của học sinh đạt chuẩn về cả kích thước, vật liệu, kiểu dáng cũng như màu sắc, đảm bảo đủ chỗ cho 1 học sinh/chỗ ngồi
     -  Bảng viết được trang bị bảng chống loá được đính vít lên tường kiên cố kích thước phù hợp về độ cao và khoảng cách từ chỗ ngồi của học sinh lên bảng.
     -   Nhà trường có phòng thư viện với tổng diện tích là 24 m2, được đặt ở nơi thuận tiện trong nhà trường để phục vụ việc đọc và mượn sách, báo, tài liệu của giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý
3. Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học
    -   Trường chưa có khối phòng phục vụ học tập gồm phòng Tin học, phòng Tiếng Anh, phòng Âm nhạc, phòng Mĩ thuật, phòng truyền thống và hoạt động Đội. Khối phòng hành chính quản trị gồm phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng y tế học đường, phòng kế toán, phòng kho, phòng thường trực bảo về chưa đảm bảo. Các khối phòng đã được trang bị đầy đủ bàn ghế, các thiết bị phục vụ hoạt động
 -   Nhà trường rất quan tâm, đầu tư ngân sách để mua sắm các loại máy văn phòng phục vụ cho công tác quản lý; Thường xuyên bổ sung, nâng cấp, sửa chữa máy tính phục vụ cho giảng dạy. Năm học 2008-2009 trường có 2 máy vi tính, 1 máy in phục vụ cho công tác quản lý và được Sở Giáo dục cấp 08 máy vi tính phục vụ cho dạy và học nhưng chưa được nối mạng internet. Các năm học tiếp theo mỗi năm mua bổ sung 1 máy vi tính.Năm học 2011-2012 mua bổ sung 1 máy tính, 1 máy in cho công tác quản lý. Năm học 2012-2013 cho đến nay, trường có 6 máy vi tính, 2 máy in phục vụ cho công tác quản ly, dạy học.
III. QUAN HỆ NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
1.Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
     - Trường có Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường họp thống nhất các khoản thu đầu năm theo thoả thuận của phụ huynh. Cùng với nhà trường, tổ chức các cuộc họp phụ huynh trong năm học, thực hiện tốt công tác xã hội hoá, kiểm tra, bổ sung, tu sửa CSVC kịp thời
      -   Mỗi năm học, nhà trường tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường 1 học kì một lần và họp toàn thể cha mẹ học sinh một năm 3 lần vào đầu năm học và cuối học kỳ I  cuối năm học để tiếp thu ý kiến, đề xuất, bàn bạc của cha mẹ học sinh về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh và giải đáp thoả đáng những ý kiến của phụ huynh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
2. Công tác tham mưu để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục
        -  Hàng năm, vào đầu năm học, nhà trường trình kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và dự thảo kế hoạch, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể của năm học với Đảng ủy, chính quyền địa phương xem xét, góp ý bổ sung. Sau khi được sự thống nhất, nhà trường triển khai đến cán bộ, giáo viên trong Hội nghị cán bộ-viên chức để thực hiện.
      - Hàng năm, vào đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương vận động phụ huynh học sinh, các cá nhân tham gia ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất nhằm xây dựng và phát triển nhà trường. Kết quả là 100% phụ huynh tham gia ủng hộ, trừ những gia đình quá khó khăn. Tuy nhiên, các nguồn lực huy động được chưa nhiều vì đời sống của nhân dân địa phương còn khó khăn, các nhà doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm không có.
3. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục
    -    Nhà trường luôn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của địa phương để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh. Cụ thể như: Mời cựu chiến binh xã nói chuyện thời sự về ngày 22/12, 30/4 và nói về biển đảo Việt Nam, lịch sử truyền thống xã có lưu giữ ở hồ sơ Đội. Tổ chức tham quan, làm đẹp các cảnh quan môi trường như vệ sinh ở Đền Đức Hoàng vào dịp lễ hội.
      - Nhà trường tuyên truyền nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh Tiểu học qua cuộc họp phụ huynh, họp hội đồng nhân dân xã… nhằm mục đích cho các tổ chức, đoàn thể, nhân dân xã hiểu và tham gia vào thực hiện mục tiêu giáo dục. Trên thực tế sự tham gia của cộng đồng còn hạn chế, nội dung tuyên truyền chưa được sâu rộng, đầy đủ và chưa thường xuyên
IV. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ KẾT QUẢ GIÁO DỤC
1.Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, các quy định về chuyên môn (kế hoạch hoạt động chuyên môn, thực hiện kế hoạch dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu).
   - Nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ GD&ĐT quy định. Trong giảng dạy thường xuyên tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu và tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được nhà trường quan tâm, theo dõi, chỉ đạo đạt hiệu quả tốt từ nhiều năm qua. Học sinh được học trong một môi trường thân thiện-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn.
     -    Nhà trường tổ chức dạy đủ các môn học theo quy định. Thực hiện dạy đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo của chuẩn KT-KN theo Quyết định 16/2006 của Bộ GD&ĐT. Theo công văn 896 của Bộ GD&ĐT, giáo viên luôn chú trọng trong việc lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với đối tượng từng học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng với yêu cầu thực tế của địa phương
    -  Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch cụ thể đề ra các giải pháp thực hiện bồi dưỡng, phụ đạo học sinh. Giáo viên phân loại đối tượng học sinh giỏi, học sinh yếu của lớp và có kế hoạch, biện pháp dạy phân hoá đối tượng trong từng tiết học chính khóa. Từ năm học 2012- 2013 bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu dạy thêm vào các tiết tăng thời lượng. Kết quả là số HS giỏi các cấp của năm nay cao hơn so với năm trước, tỷ lệ HS yếu giảm. Tuy nhiên so với các trường tiểu học trong huyện, tỷ lệ học sinh giỏi chưa cao.
2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường (kế hoạch, tổ chức hoạt động, phân công và huy động giáo viên tham gia)
      -   Hàng năm, nhà trường căn cứ công văn hướng dẫn và kế hoạch của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT về việc thực hiện hoạt động GDNGLL, nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch HĐGDNGLL cụ thể theo từng năm học, từng tháng. Nội dung giáo dục được xây dựng theo chủ điểm của tháng. Chương trình HĐGDNGLL được học như một môn học chính khóa, 4 tiết/tháng. GV giảng dạy là TPT Đội và GVCN các lớp
    - Theo chủ điểm của từng tháng, trong các tiết học giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Rung chuông vàng, hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, vẽ tranh, chơi các trò chơi dân gian, nhảy sạp... Ngoài ra nhà trường tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, tham quan di tích lịch sử của địa phương, thi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trang trí lớp học, trường học
3. Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập TH đúng độ tuổi, ngăn chặn tái mù chữ ở địa phương.
         Vào tháng 8 hàng năm, thực hiện công văn hướng dẫn về công tác phổ cập giáo dục của Phòng GD&ĐT và dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, nhà trường phối kết hợp với 2 cấp học THCS, MN để đưa ra kế hoạch điều tra phổ cập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhà trường phân công các cán bộ, giáo viên về tận từng hộ gia đình của từng xóm để điều tra, lấy số liệu và cập nhật các thông tin vào hồ sơ và phần mềm phổ cập. Năm 2007 đến năm 2009 trường được cấp trên kiểm tra và công nhận trường đạt PCGDTH ĐĐT mức độ 2 và năm 2015 đạt mức độ 3.
       Theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, nhà trường kết hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em học sinh và các bậc phụ huynh tham gia và thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” đầy đủ  phần Lễ và phần Hội . Nhà trường huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và trẻ khuyết tật học hòa nhập. Không có hiện tượng mù chữ ở địa phương
4. Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục
- Theo kết quả thống kê chất lượng cuối năm, tỷ lệ học sinh lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ trên 97%. Cụ thể:  Năm học 2010-2011 đạt 98,0 %; Năm học 2011-2012 đạt 99,2%; Năm học 2012-2013 đạt 99,4% . Năm học 2013-2014 đạt 100 %. Năm học 2014-2015 đạt 100 %
        + Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến đạt tỷ lệ cao.
        + Học sinh giỏi:  Năm học 2010-2011 đạt 19,9%; Năm học 2011-2012 đạt 16,6%; Năm học 2012-2013 đạt 17,5% . Năm học 2013-2014 đạt 25,4%. Năm học 2012-2013 đạt 34,5%
        Nhà trường rất chú trọng đến chất lượng mũi nhọn học sinh. Giáo viên tích cực bồi dưỡng, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hội thi, giao lưu cấp huyện như: Giao lưu Toán tuổi thơ, thi Tiếng Anh qua mạng, thi giải toán qua mạng. Cụ thể: Năm học 2010- 2011 có 9 em đạt HSG cấp huyện; Năm học 2011- 2012 có 7 em HSG cấp huyện; Năm học 2011- 2012 có 5 em HSG cấp huyện. Năm học 2012- 2013 có 6 em đạt HSG cấp huyện . Năm học 2013- 2014 có 6 em đạt HSG cấp huyện. Năm học 2014- 2015 có 3 em đạt HSG cấp huyện. ( Từ năm hoc 2013-2014 chỉ tổ chức giao lưu tiếng Anh không thi các môn Toán, Tiếng.)
5. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường; giáo dục rèn luyện kỹ năng sống
Giáo viên TPT Đội có kế hoạch và lịch phân công cho học sinh các lớp tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ vệ sinh môi trường của nhà trường. Cụ thể như: Phân khu vực vệ sinh, chăm sóc công trình măng non … Đồng thời giáo viên TPT Đội phối hợp với cán bộ y tế tuyên truyền giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ môi trường. Hàng ngày, thường xuyên kiểm tra, theo dõi các lớp thực hiện và cuối tuần có đánh giá, xếp loại. Kết quả là học sinh rất tích cực tham gia được nhà trường khen ngợi
Một số số liệu đoàn đã kiểm tra:
 - Số bộ hồ sơ đã  kiểm tra: 
   Trong đó:Tốt: ……. ( …… %) ;     Khá: ……( …… %);      TB:……(…..%);       Yếu:……( ….. %) 
 -  Số giờ đoàn đã dự:
   Trong đó:Tốt: ……. ( …… %);       Khá: ……( …… %);      TB:……(…..%);      Yếu:……( ….. %) 
V. CÔNG TÁC QUẢN LÍ
1. Xây dựng kế hoạch giáo dục (kế hoạch năm học, kế hoạch của cán bộ quản lý, các tổ chức trên các mặt hoạt động được phân công)
- Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch từ đầu năm học, triển khai các tổ góp ý xây dựng. Thông qua hội nghị đầu năm học cán bộ giáo viên góp ý thông qua nghị quyết thực hiện. Cuối học kỳ 1 đầu học kỳ 2 tiếp tục bổ sung.
- Đồng thời hàng tháng đều xây dựng và đánh giá kế hoạch thực hiện.
- Các tổ chức đều xây dựng kế hoạch năm, tháng. Kế hoạch đều được phê duyệt đầy đủ.
- Các kế hoạch đều có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong các tổ chức thực hiện.
2. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường
       Nhà trường triển khai đầy đủ và kịp thời đến từng cán bộ, giáo viên các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành dọc cấp trên. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo về chuyên môn của Phòng, Sở giáo dục. Chấp hành tốt sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương. Trong các cuộc họp hội đồng, họp chi bộ thường xuyên quán triệt cán bộ, giáo viên thực hiện tốt các nội dung trên.
3. Thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động
        Nhà trường triển khai đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, giáo viên và học sinh nội dung các cuộc vận động của ngành, các cấp đề ra như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Lập kế hoạch tổ chức và thực hiện nhằm phát động các phong trào thi đua trong toàn trường bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, hàng tuần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.. Ngoài ra, trong mỗi năm học, tuỳ theo ý nghĩa các cuộc vận động, các phong trào, chủ đề của từng năm học để nhà trường phát động thi đua qui mô toàn trường thể hiện qua các ngày lễ như: ngày 20/11, 22/12, 26/3… với hình thức tổ chức các cuộc giao lưu, tìm hiểu, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá
4. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
      -  Nhà trường chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo đúng Điều lệ trường Tiểu học.
     - Sắp xếp thời khoá biểu phù hợp với chương trình các môn học. Thực hiện dạy học đúng, đủ các môn học bắt buộc theo chương trình của Bộ giáo dục. Ngoài ra, còn tổ chức cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 học môn tự chọn Tin học và Ngoại ngữ;
     - Tổ chức hoạt động giáo dục NGLL một cách linh hoạt, hiệu quả, dưới nhiều hình thức phong phú, phù hợp với các đối tượng học sinh theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng theo từng năm học. Học sinh được giáo viên chủ nhiệm trực tiếp quản lý ở trên lớp học. Ngoài ra, Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên TPT Đội thường xuyên kiểm tra, theo dõi học sinh qua các hoạt động khác trong trường
5. Quản lý hành chính, tài chính, tài sản
        -  Nhà trường có đầy đủ các văn bản quy định về tài chính, tài sản liên quan đến hoạt động tài chính của nhà trường. Lập dự toán thu chi các nguồn kinh phí theo quy định Luật ngân sách và Nghị định 43/NĐ-CP. Khi có dự toán ngân sách nhà nước giao, trường đã thực hiện tốt quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; thực hiện thu, chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp lập vào cuối kỳ kế toán quý, năm. Kết thúc năm lập báo cáo quyết toán gửi cấp trên kịp thời, chính xác. Sau mỗi học kỳ, cuối năm học nhà trường công khai tài chính trước Hội đồng sư phạm.
       - Ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ rõ ràng để việc quản lý chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
      -  Ban thanh tra nhân dân đại diện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và Đảng uỷ xã tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguồn thu chi của nhà trường. Nhà trường có sổ theo dõi, quản lý tài sản, thiết bị giáo dục được lưu giữ hàng năm. Vào cuối năm học, nhà trường cùng với Hội cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản
6. Đảm bảo an ninh trường học, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
    Trường luôn đảm bảo an toàn an ninh trường học, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
7. Công tác kiểm tra của thủ trưởng cơ sở giáo dục theo quy định (KH kiểm tra, kết quả kiểm tra, báo cáo, xử lý sau kiểm tra,…).
   - Đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ. Phân công ban kiểm tra nội bộ. Ban kiểm tra nội bộ đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công việc kiểm tra.
- Lưu giữ đầy đủ kết quả kiểm tra, hồ sơ kiểm tra và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo.
-  Số bộ hồ sơ đã  kiểm tra: 
   Trong đó:Tốt: 15/15. ( …… %) ;   Khá: 0……( …… %);    TB:…0…(…..%);    Yếu:…0…( ….)
 -  Số giờ  đã dự: 22
   Trong đó:Tốt: 12. (54,5 %);   Khá:10…( 45,5 %);  TB:…0…(…..%);   Yếu:…0…( ….. %) 
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Ưu điểm cơ bản:
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 2. Tồn tại chủ yếu:
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 3. Nguyên nhân chính:
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..
V. KIẾN NGHỊ: (Đối với Trường, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT; UBND các cấp)
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                 T/M ĐOÀN THANH TRA
(Kí ghi rõ họ, tên và đóng dấu)                                                   ( Kí ghi rõ họ, tên )
 

Video

Loading the player...

Hình ảnh

Ứng dụng tiện ích

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Hôm nayHôm nay : 52

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2220

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214703

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky