Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên » Bài giảng giáo án

giao an lop 3

Thứ sáu - 25/03/2016 08:36
TUẦN 25

Thứ hai ngày 27 tháng2 năm 2012

Tiết 1: Chào cờ
----------------------------------------------------------------------------
Tiết 2: Toán
TiÕt 121:                  Thùc hµnh xem ®ång hå   (tiÕp)
I. MỤC TIÊU:
- Nhận biết được về thời gian(thời điểm, khoảng thời gian) 
- Biết xem đồng hồ ( chính xác đến từng phút kể cả mặt đồng hồ bằng chữ số La Mã ).
-Biết về thời điểm làm các công việc hàng ngày của học sinh.
II. CHUẨN BỊ: 
- Một số mặt đồng hồ. Đồng hồ điện tử.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
 1.Bài cũ:
- Quay mặt đồng hồ, gọi 2 em TLCH:
+ Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
- Nhận xét ghi điểm.              
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:  
b) Dạy bài mới:
 Hướng dẫn HS luyện tập
 Bài 1: -  Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 1.
- Yêu cầu HS quan sát từng tranh, hiểu các hoạt động và thời điểm diễn ra hoạt động đó rồi trả lời các câu hỏi.
- Gọi HS nêu kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
 
Bài 2:
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 2.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Mời học sinh nêu kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 3:
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.
c) Củng cố - dặn dò
- GV quay giờ trên mô hình đồng hồ và gọi HS đọc.
- Về nhà tập xem đồng hồ.               
 
- 2 em quan sát và TLCH.
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
 
 
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.
 
 
- Một em đäc đề bài 1.
- Cả lớp tự làm bài.
- 3 em nêu miệng kết quả cả lớp bổ sung:
+ An tập thể dục lúc 6 giờ 10 phút
+ Đến trường lúc 7 giờ 12 phút
+ Học bài lúc 10 giờ 24 phút
+ Ăn cơm chiều lúc 6 giờ kém 15 phút
+ Đi ngủ lúc 10 giờ kém 5 phút
- Một em đọc yêu cầu BT.
- Cả lớp tự làm bài.
- 3 em nêu miệng kết quả cả lớp bổ sung:
+ Các cặp đồng hồ chỉ cùng thời gian là:
H – B;  I – A;  K – C ;  L – G ; M – D;  N – E.
- Một em đọc yêu cầu BT.
- Cả lớp thực hiện vào vở.
- Hai em chữa bài, lớp nhận xét bổ sung:
 - 2HS nêu số giờ.
-------------------------------------------------------------------------
Tiết 3+4: Tập đọc + kể chuyện
 
Héi vËt
I. MỤC TIÊU:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ
- Hiểu nội dung: Cuộc thi tài hấp dẫn giữa hai đ« vật đã kết thúc bằng chiến thắng xứng đáng cuả đ« vật già, giàu kinh nghiệm trước chàng đ« vật trẻ còn xốc nổi (trả lời được các câu hỏi SGK)
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý cho trước
II. CHUẨN BỊ: 
- Tranh minh họa truyện trong sách giáo khoa.
- Bảng lớp viết 5 gợi ý kể 5 đoạn của câu chuyện.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:                                                            
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi học sinh lên bảng đọc bài
“ Tiếng đàn”
- Yêu cầu học sinh nêu nội dung bài.
- Nhận xét ghi điểm.              
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện đọc:           
* Đọc diễn cảm toàn bài.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
- Yêu cầu học sinh đọc từng câu,giáo viên theo dõi uốn nắn khi học sinh phát âm sai.
- Hướng dẫn HS luyện đọc các từ ở mục A.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trước lớp.
- Giúp HS hiểu nghĩa các từ mới – SGK.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi:
+ Tìm những chi tiết miêu tả sự sôi động của hội vật ?
 
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 2. 
+ Cách đánh của Quắm Đen và ông Cản Ngũ có gì khác nhau ?
-         Yêu cầu  đọc  thầm 3.
+ Việc ông Cản Ngũ bước hụt đã làm thay đổi keo vật như thế nào ?
 
 
-         Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 4 và đoạn 5.
+ Ông Cản Ngũ đã bất ngờ chiến thắng như thế nào?
 
+ Theo em vì sao ông Cản Ngũ chiến thắng ?
d)  Luyện đọc lại:
- Đọc diễn cảm  đoạn 2 và 3 của câu chuyện.
- Hướng dẫn học sinh đọc đúng đoạn văn.
- Mời 3HS thi đọc đoạn văn.
- Mời 1HS đọc cả bài. 
- Theo dõi bình chọn em đọc hay nhất.
                            Kể chuyện
1. Giáo viên nêu nhiệm vụ
- Gọi một học sinh đọc các câu hỏi gợi ý.
2 Hướng dẫn kể từng đoạn câu chuyện
- Nhắc học sinh quan sát tranh  nhắc lại gợi ý 5 đoạn của câu chuyện.
- Mời 5 học sinh dựa vào từng bức tranh theo thứ tự nối tiếp nhau kể lại từng đoạn của câu chuyện.
- Mời hai học sinh kể lại cả câu chuyện.
- Nhận xét, tuyên dương những em kể tốt.
 Đ) Củng cố,  dặn dò :  
- Hãy nêu ND câu chuyện.
- Về nhà tiếp tục luyện kể lại câu chuyện.
 
- Ba học sinh lên bảng đọc bài và TLCH.
- Lớp theo dõi, nhận xét.
 
 
- Cả lớp theo dõi.
 
 
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- Nối tiếp nhau đọc từng câu.
- Luyện đọc các từ khó ở mục A.
- 5 em đọc nối tiếp 5 đoạn trong câu chuyện.
- Giải nghĩa các từ sau bài đọc (Phần chú thích).
- Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
- Lớp đọc đồng thanh cả bài.
 
 
 
 
 
- Cả lớp đọc thầm  đoạn 1.
 
+ Trống dồn dập, người xem đông như nước chảy, náo nức, chen lấn nhau, quây kín quanh sới vật trèo cả lên cây để xem ...
- Cả lớp đọc thầm đoạn 2.
+ Quắm Đen: lăn xả vào, dồn dập ráo riết.. Ông Cán Ngũ: lớ ngớ, chậm chạp chủ yếu chống đỡ.
- Đọc thầm đoạn  3.
+ Ông Cán Ngũ bước hụt nhanh như cắt Quắm đen lao vào ôm một bên chân ông bốc lên mọi người reo hò ầm ĩ nghĩ rằng ông Cản Ngũ thua chắc.
-         Cả lớp đọc thầm đoạn 4 và 5.
+ Quắm đen gò l­ng không sao nhấc nổi chân ông và ông nắm lấy khố anh ta nhấc nổi lên như nhấc con ếch.
+ Vì ông điềm đạm giàu kinh nghiệm  …
 
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu
- 3 em thi đọc lại đoạn 2 và 3.
- Một em đọc cả bài.
- Lớp theo dõi bình chọn bạn đọc hay nhất.
 
 
- Đọc các câu hỏi gợi ý câu chuyện.
- Cả lớp quan sát  các bức tranh minh họa về câu chuyện.
- Lớp cử 5  bạn dựa vào các bức tranh  gợi ý nối tiếp nhau kể lại từng đoạn câu chuyện trước lớp.
- Hai học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất.
 
 
 
- Cuộc thi tài hấp dẫn giữa hai đô vật.
--------------------------------------------------------------------
Tiết 5: Đạo đức
Thùc hµnh kÜ n¨ng gi÷a kú II
I. MỤC TIÊU:
        - Hệ thống hóa các chuẩn mực, hành vi đạo đức đã học của các tuần đầu của học kì II.
        - Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện một số hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mục trong từng tình huống cụ thể trong cuộc sống.*NX 7 CC 1,2,3.
II. CHUẨN BỊ: 
- Chuẩn bị 1 số phiếu, mỗi phiếu ghi 1 tình huống.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:                                                                 
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn HS thực hành:
-         Gv lần lượt nêu các câu hỏi gợi ý để học sinh nhắc lại các kiến thức đó học trong các tuần đầu của học kì II (HS bốc thăm và TLCH theo yêu cầu trong phiếu)
+ Em hãy nêu những việc cần làm để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.
+ Vì sao cần phải tôn trọng người nước ngoài?
 
+ Em sẽ làm gì khi có vị khách nước ngoài mời em và các bạn chụp ảnh kỉ niệm khi đến thăm trường?
+ Khi em nhìn thấy một số bạn tò mò vây quanh  khách nước ngoài, vừa xem vừa chỉ trỏ, lúc đó em sẽ ứng xử như thế nào?
+ Vì sao cần phải tôn trọng đám tang?
 
+ Theo em, những việc làm nào đúng, những việc làm nào sai khi gặp đám tang:
a) Chạy theo xem, chỉ trỏ
b) Nhường đường
c) Cười đùa
d) Ngả mũ, nón
đ) Bóp còi xe xin đường
e) Luồn lách, vượt lên trước
+ Em đã làm gì khi gặp đám tang?
- Nhận xét đánh giá.
3/ Dặn dò:
- Gv nhận xét đánh gi tiết học.
- Về nhà ôn lại và xem trước bài mới “Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.
 
 
- Lần lượt từng HS lên bốc thăm, chuẩn bị và trả lời theo yêu cầu trong phiếu.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
 
+ Học tập, giao lưu, viết thư, ...
 
+ ... để thể hiện lòng mến khách, giúp họ hiểu và quý trọng đất nước, con người Việt Nam.
+ Em sẽ cùng các bạn cùng chụp ảnh với vị khách nước ngoài.
+ Khuyên các bạn ấy không nên làm như vậy.
 
 
+ Thể hiện sự tôn trọng người đó khuất và thông cảm với những người thân của họ.
 
+ Các việc làm a, c, đ, e là sai.
   Các việc làm b, d là đúng.
 
 
 
 
 
+ Tự liên hệ.
---------------------------------------------------------------------
Thứ ba, ngày 28 thàng 2 năm 2012
Tiết 1:Toán
Tiết 122:    Bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ
I. MỤC TIÊU:
 - Học sinh biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC;
- Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC:      
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
 1.Bài cũ :
- Gọi một em lên bảng làm BT3.
- Nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:  
b) Khai thác:
* Hướng dẫn giải bài toán 1.
- Nêu bài toán.
- Gọi HS đọc lại bài toán.
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì ?
+ Muốn biết mỗi can có bao nhiêu lít mật ong ta làm thế nào ?
- Yêu cầu HS tự làm bài vào nháp.
- Gọi 1HS lên bảng trình bày bài giải.
- GV nhận xét chữa bài.
 
 
* Hướng dẫn giải bài toán 2:
- Hướng dẫn lập kế hoạch giải bài toán
+ Biết 7 can chứa 35 lít mật ong. Muốn tìm một can ta làm phép tính gì ?
+ Biết 1 can 5 lít mật ong, vậy muốn biết 2 can chứa bao nhiêu lít ta làm thế nào ?
+ Vậy khi giải “Bài toán có liên quan đến việc rút về đơn vị” ta thực hiện qua mấy bước ? Đó là những bước nào ?
 
c/ Luyện tập:
 Bài 1:  - Gọi học sinh nêu bài toán.
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- Yêu cầu tự làm và chữa bài.
- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở để KT.
- Gọi 1HS lên bảng chữa bài.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2
- Gọi học sinh đọc bài toán.
- Yêu cầu cả lớp  nêu tóm tắt bài.
- Ghi bảng tóm tắt.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 3: (gv Tổ chức trò chơi)
- Mời một học sinh đọc đề bài.
- Cho HS lấy 8 hình tam giác rồi tự sắp xếp thành hình như trong SGK.
- Theo dõi nhận xét, biểu dương những em xếp đúng, nhanh.
d) Củng cố - dặn dò:
- Gọi HS nhắc lại các bước thực hiện giải “Bài toán liên quan đến việc rút về đơn vị”.
- Về nhà xem lại các bài toán đã làm.
 
- Một học sinh lên bảng làm bài tập 3.
- Cả lớp theo dõi nhận xét. 
 
 
 
 
 
-         2 em đọc lại bài toán.
+ Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can.
+ Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít mật ong.
+ Lấy số mật ong có tất cả chia 7 can.
- Lớp cùng thực hiện giải bài toán để tìm kết quả.
- 1 em trình bày bài giải, cả lớp nhận xét bổ sung.
Giải:
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 ( lít )
                                               ĐS:  5 lít.
 
+ Làm pháp tính chia: lấy  35 : 7 = 5 (lít)
 
+ Làm phép tính nhân:  5 x 2 = 10 ( lít )
 
+ Thực hiện qua 2 bước:
  Bước 1: Tìm giá trị một phần.
  Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần đó.
- Một em nêu đề bài.
- Cả lớp phân tích bài toán rồi thực hiện làm vào vở.
 - Một học sinh lên bảng giải, lớp bổ sung.
 
- 2 em đọc.
- Phân tích bài toán. 
- Lớp thực hiện làm vào vở.
- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung.
 
- Một em đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp tự xếp hình.
 
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài
-Về nhà học và làm bài tập  số 4 còn lại
 
Tiết 2: Tự nhiên xã hội
 
§éng vËt
I. MỤC TIÊU:  Học sinh  biết:
   - BiÕt c¬ thÓ ®éng vËt gåm 3phÇn:®Çu, m×nh vµ c¬ quan di chuyÓn.
   - NhËn ra sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt vÒ h×nh d¹ng, kÝch th­íc, cÊu t¹o ngoµi.
   - Nªu ®­îc Ých lîi hoÆc t¸c h¹i cña mét sè ®éng vËt ®èi víi con ng­êi.
   - Quan s¸t h×nh vÏ hoÆc vËt thËt vµ chØ ®­îc c¸c bé phËn bªn ngoµi cña mét sè ®éng vËt.
   -GDBVMT: møc ®é tÝch hîp: liªn hÖ.* NX 8 CC1
II. CHUẨN BỊ:  : Các hình trong SGK trang 94, 95. Sưu tầm các loại động vật khác nhau mang đến lớp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:        
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài “ Quả“
- Gọi 2 học sinh trả lời nội dung.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới        
a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác
* Hoạt động 1:    Quan sát và thảo luận. 
Bước 1 :    Thảo luận theo nhóm
-         Chia nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát các hình trong SGK trang 94, 95 và các hình con vật sưu tầm được và thảo luận các câu hỏi sau:
+ Bạn có nhận xét về hình dáng, kích thước của các con vật ?
+ Chỉ ra các bộ phận của con vật ?
+ Chọn một số con vật trong hình chỉ ra sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo bên
ngoài ?
 Bước 2 :       Làm việc cả lớp
- Mời đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
- Giáo viên kết luận: sách giáo khoa.
* Hoạt động 2:    Làm việc với vật thật.
 Bước 1:
- Chia lớp thành 3 nhóm.
- Yêu cầu mỗi em vẽ một con vật mà em yêu thích  rồi viết lời ghi chú bên dưới. Sau đó cả nhóm dán tất cả các hình vẽ vào một tờ giấy lớn.
  Bước 2: 
- Yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm, đại diện nhóm lên chỉ vào bảng giới thiệu trước lớp về đặc điểm tên gọi từng loại động vật.
- Nhận xét đánh giá.
c) Củng cố - dặn dò:
- Tổ chức cho HS chơi TC “Đố bạn con gì?”
- Về nhà học bài và xem trước bài mới.
 
-         2HS trả lời câu hỏi:
+ Nêu đặc điểm của quả.
+ Nêu ích lợi của quả.
 
-         Lớp theo dõi.
 
 
 
-         Các nhóm quan sát các hình trong SGK, các hình con vật sưu tầm được và thảo luận các câu hỏi trong phiếu.
 
 
 
 
 
 
- Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
 
 
- Nhóm trưởng điều khiển mỗi bạn vẽ và tô màu 1 con vật mà mình thích, ghi chú tên con vật và các bộ phận của cơ thể trên hình vẽ. Sau đó cả trình bày trên một tờ giấy lớn.
 
- Các nhóm trưng bày sản phẩm, đại diện nhóm giới thiệu trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.
 
-         HS tham gia chơi TC.
 
--------------------------------------------------------------------
Tiết 3: Thể dục
                                                      GV chuyên dạy
 
-----------------------------------------------------------------------------
Tiết 4: Chính tả
Nghe viÕt:Héi vËt
I. MỤC TIÊU:
-  Nghe viÕt ®óng bµi chÝnh t¶; tr×nh bµy ®óng h×nh thøc bµi v¨n xu«i.
                            - Làm đúng bài tập 2 a
II. CHUẨN BỊ:
-  Bảng lớp viết nội dung BT2a
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- GV đọc, yêu cầu 2HS viết ở bảng lớp,  cả lớp viết vào bảng con các từ : nhún nhảy, dễ dãi, bãi bỏ, sặc sỡ.
- Nhận xét đánh giá chung.         
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc đoạn chính tả 1 lần:
- Yêu cầu hai em đọc  lại bài cả lớp đọc thầm.
 
+ Những chữ nào trong bài viết hoa?
 
- Yêu cầu HS luyện viết từ khó vào bảng con.
 
* Đọc cho học sinh viết bài vào vở.
* Chấm,  chữa bài.
c/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2a: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
- Mời 2HS lên bảng thi làm bài, đọc kết quả.
- Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải đúng.
- Cho HS làm bài vào VBT theo lời giải đúng
Bài 2b : - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
- Mời 3HS lên bảng thi làm bài, đọc kết quả.
- Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải đúng.
- Mời HS đọc lại kết quả.
- Cho HS làm bài vào VBT theo lời giải đúng.
d) Củng cố - dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
- Về viết lại cho đúng những từ đã viết sai.
 
-         2 em lên bảng viết. Cả lớp viết vào bảng con.
 
 
 
 
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
 
 
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.
- 2 học sinh đọc lại bài.
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài.
+ Viết hoa các chữ đầu tên bài,  đầu dòng thơ,  tên riêng của người.
- Cả lớp viết từ khó vào bảng con: Cản ngũ, Quắm đen, giục giã, …
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
 
 
- 2 em đọc yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào vở.
- 2 HS lên bảng thi làm bài
 
 
 
- 2 em đọc yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào vở.
- 3HS lên bảng thi làm bài.
- Cả lớp nhận xét bổ sung: trực tuần, lực sĩ, vứt đi.
 
 
--------------------------------------------------------------------

Chiều thứ 3

Tiết 1: Luyện toán
Thùc hµnh xem ®ång hå (T2)
i. Môc tiªu:
 NhËn biÕt ®­îc vÒ thêi gian (thêi ®iÓm, kho¶ng thêi gian)
 BiÕt xem ®ång hå chÝnh x¸c ®Õn tõng phót (c¶ tr­êng hîp mÆt ®ång hå cã ghi sè La M·)
 biÕt thêi ®iÓm lµm c¸c c«ng viÖc hµng ngµy cña HS
II. §å dïng: §ång hå ®iÖn tö, m« h×nh 
III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. KiÓm tra:
2.  Bµi míi:
1) HD HS thùc hµnh xem ®ång hå:
Bµi 1:
Yªu cÇu HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi
 
 
 
 
 
 
Bµi 2:
1, 2 HS ®äc yªu cÇu cña bµi
Yªu cÇu HS xem ®ång hå cã kim giê, kim phót vµ ®ång hå ®iÖn tö ®Ó thÊy ®­îc 2 ®ång hå nµo cã cïng thêi gian
Bµi 3:
HS quan s¸t vµ tr¶ lêi
 
 
Bµi 1:
HS quan s¸t tranh sgk
a, B×nh tËp thÓ dôc lóc 6 giê 5 phót
b, B×nh  ¨n s¸ng lóc 6 giê 45 phót
c, B×nh tan häc lóc 11giê
d, B×nh  t­íi c©y lóc 5 giê 15 phót chiÒu  
e, B×nh  TËp ®µn lóc 8 giê 27 phót
g, B×nh  ®i ngñ lóc 10 giê kÐm 5 phót
Bµi 2:
GV HD mÉu, HS quan s¸t vµ thùc hµnh
Vµo VBT
 
 
 
Bµi 3:
Ch­¬ng tr×nh v­ên cæ tÝch kÐo dµi trong30 phót
 
3. Cñng cè, dÆn dß: NhËn xÐt giê häc
----------------------------------------------------------------------
Tiết 2: Luyện toán
 
T122. Bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ VBT
i. Môc tiªu:
 - BiÕt c¸ch gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ
II. §å dïng:
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1.KiÓm tra:
2. Bµi míi:
a) Giíi thiÖu: Nªu môc tiªu
Bµi 1:
1, 2 HS ®äc yªu cÇu cña bµi
Bµi to¸n cho biÕt g× ?
Bµi to¸n hái g× ?
HS tãm t¾t råi gi¶i
Cñng cè vÒ gi¶i bµi to¸n hîp cã liªn quan rót vÒ ®¬n vÞ
Bµi 2:
1, 2 HS ®äc yªu cÇu cña bµi
Bµi to¸n cho biÕt g× ?
Bµi to¸n hái g× ?
HS tãm t¾t råi gi¶i
 
 
Bµi 3:
GV h­íng dÉn HS  xÕp h×nh
 
Bµi gi¶i
Mçi bµn cã sè cèc lµ:
48 : 8 = 6  (c¸i)
3 bµn cã sè cèc lµ
3 x 6= 18 ( c¸i)
§¸p sè : 18  c¸i
 
Bµi 2:
Bµi gi¶i
1 hép cã sè b¸nh lµ :
30 : 5 = 6 ( c¸i)
4 hép cã sè b¸nh lµ :
4 x 6  = 24 ( c¸i)
§¸p sè : 24  c¸i
Bµi 3:
Cã thÓ xÕp h×nh nh­ sau :
HS thùc hµnh xÕp
 
3, Cñng cè, dÆn dß: NhËn xÐt giê häc
-------------------------------------------------------------------
Tiết 3: Luyện đọc

Héi vËt

I. MỤC TIÊU:
A/ TËp ®äc:
- BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ.
- HiÓu ND cña c©u chuyÖn: Cuéc thi tµi hÊp dÉn gi÷a hai ®« vËt (mét, giµ, mét trÎ, c¸ tÝnh kh¸c nhau) ®· kÕt thóc b»ng chiÕn th¾ng xøng ®¸ng cña ®« vËt giµ, trÇm tÜnh, giµu kinh nghiÖm tr­íc chµng ®« vËt trÎ cßn xèc næi
II. §å dïng d¹y-  häc:
               - Tranh minh ho¹ truyÖn trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y-  häc :
Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi:
2. LuyÖn ®äc.
a. GV ®äc toµn bµi.
b. GV h­íng dÉn HS luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ.
- §äc tõng c©u: H­íng dÉn HS ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ dÔ ph¸t ©m sai vµ viÕt sai.
- §äc tõng ®o¹n tr­íc líp: Theo dâi HS ®äc, nh¾c nhë HS nghØ h¬i ®óng vµ ®äc víi giäng thÝch hîp
- §äc tõng ®o¹n trong nhãm: Theo dâi, h­íng dÉn c¸c nhãm.
- L­u ý HS ®äc §T víi c­êng ®é võa ph¶i, kh«ng ®äc qu¸ to.
 
 
4. LuyÖn ®äc l¹i
      GV ®äc mÉu ®o¹n 2.
- Chia líp thµnh c¸c nhãm 3, tæ chøc thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
- NhËn xÐt, b×nh chän nhãm ®äc hay.
 
 
 
- Theo dâi GV ®äc vµ SGK.
 
- §äc nèi tiÕp tõng c©u (hoÆc 2 c©u lêi nh©n vËt).
 
   - §äc nèi tiÕp 3 ®o¹n.
 
- §äc theo nhãm.
- 4 nhãm  ®äc ®ång thanh 4 ®o¹n
 
- Theo dâi GV ®äc.
- Ph©n vai, luyÖn ®äc.
- NhËn xÐt c¸c b¹n ®äc hay nhÊt, thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m cña c¸c nh©n vËt.
 
3. Cñng cè -DÆn dß
- NhËn xÐt tiÕt häc, HS chuẩn bị bài sau
----------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 29 tháng 2 năm 2012
Tiết 1: Tập đọc
Héi ®ua voi ë T©y Nguyªn
I. MỤC TIÊU:
     +Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ
     + Hiểu được nội dung bài :Bµi v¨n t¶ vµ kÓ l¹i héi ®ua voi ë T©y Nguyªn, cho thÊy nÐt ®éc ®¸o, sù thó vÞ vµ bæ Ých cña héi ®ua voi.(tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK)  
 II. CHUẨN BỊ:
          - Tranh minh họa bài đọc trong SGK, Thêm ảnh chụp hoặc vẽ về voi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 em lên nối tiếp  kể lại câu chuyện  “ Hội vật”
- Nhận xét ghi điểm.
 2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện đọc:           
* Đọc diễn cảm toàn bài.
Cho học sinh quan sát tranh minh họa.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
- Hướng dẫn HS đọc từ khó: Man-gát.
- Yêu cầu học sinh đọc từng câu,giáo viên theo dõi uốn nắn khi học sinh phát âm sai.
- Hướng dẫn HS luyện đọc các từ ở mục A.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trước lớp.
- Giúp HS hiểu nghĩa các từ mới – SGK.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm  đoạn 1. 
+ Tìm những chi tiết tả công việv chuẩn bị cho cuộc đua ?
 
-         Yêu cầu  học sinh đọc thầm đoạn 2.
+ Cuộc đua diễn ra như thế nào ?
 
+ Voi đua có cử chỉ gì ngộ nghĩnh dễ thương ?
- Giáo viên kết luận.
 d)  Luyện đọc lại:
- Đọc diễn cảm  đoạn 2.
- Hướng dẫn học sinh đọc đúng đoạn văn.
- Mời 3HS thi đọc đoạn văn.
- Mời 2HS đọc cả bài. 
- Theo dõi bình chọn em đọc hay nhất.
Đ) Củng cố - dặn dò:
? Qua bài đọc em hiểu gì ?
- Về nhà luyện đọc lại bài.
 
- Hai em tiếp nối kể lại câu chuyện“ Hội vật “
- Nêu lên nội dung ý nghĩa câu chuyện.
 
 
- Lớp theo dõi giới thiệu.
 
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
 
 
 
- Nối tiếp nhau đọc từng câu.
- Luyện đọc các từ khó ở mục A.
- Đọc nối tiếp 2 đoạn trong câu chuyện.
- Giải nghĩa các từ sau bài đọc (Phần chú thích).
- Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
- Lớp đọc đồng thanh cả bài.
- Cả lớp đọc thầm đoạn 1.
+ Mười con voi dàn hàng ngang trước vạch xuất phát,  mỗi con voi có 2 người ăn mặc đẹp ngồi trên lưng, …
-         Học sinh đọc thầm đoạn 2.
+ Chiêng trống vừa nổi lên 10 con voi lao đầu hăng máu phóng như bay bụi cuốn mù mịt.. .
+ Ghìm đà huơ vòi chào khán giả nhiệt liệt khen ngợi chúng.
 
      - Lắng nghe giáo viên đọc.
            - Ba em thi đọc đoạn 2.
- Hai em thi đọc cả bài.
- Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng, hay.
-  Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên rất sôi nổi và thú vị, đó là nÐt đéc đáo trong sinh hoạt của đồng bào Tây Nguyên.
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tiết 2: Toán
                    Tiết 123                         LuyÖn tËp        
I.MỤC TIÊU:
- BiÕt giải bµi toán “ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị“, tính chu vi hình chữ nhật.
II. CHUẨN BỊ:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
 1.Bài cũ:
- Gọi hai em lên bảng làm lại BT1 và 2 tiết trước.
- Nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:  
b) Luyện tập:
Bài 2:
- Gọi học sinh đọc bài toán, nêu tóm tắt bài.
- Ghi tóm tắt lên bảng.
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Mời 1HS lên bảng chữa bài.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
 
 
 
 
Bài 3:
- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài.
- Chia nhóm.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận để lập bài toán dựa vào tóm tắt rồi giải bài toán đó.
- Mời đại diện các nhóm dán bài giải lên bảng, đọc phần trình bày của nhóm mình.
- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.
Bài 4:
- Gọi học sinh đọc bài toán, nêu tóm tắt bài.
- Ghi tóm tắt lên bảng.
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.
 
c) Củng cố - dặn dò
- Nêu các bước giải”Bài toán giải bằng hai phép tính.
- Về nhà xem lại các BT đã làm. Lµm bµi tËp 1.
 
- 2HS lên bảng làm bài.
 
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
 
 
 
- 2 em đọc bài toán.
- Phân tích bài toán. 
- Lớp thực hiện làm vào vở.
- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung.
Giải:
Số  quyến vở trong mỗi thùng là:
2135 : 7 = 305 (quyển)
Số  quyến vở trong 5 thùnglà:
305 x 5 = 1525 (quyển)
                      ĐS: 1525 quyển vở
- Một học sinh nêu yêu cầu bài.
- Các nhóm tự lập bài toán rồi giải bài toán đó.
- Đại diện các nhóm dán bài lên bảng, đọc bài giải.
- Cả lớp nhận xét bổ sung. 
 
 
 
- 2 em đọc bài toán.
- Phân tích bài toán. 
- Lớp thực hiện làm vào vở.
- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung.
 
                      
         Bài giải:
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật:
25 – 8 = 17 (m)
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
            (25 + 17) x 2 = 84 ( m)
                         Đ/S: 84 m
 
-----------------------------------------------------------------
Tiết 3: Âm nhạc
Học Hát Bài: CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ
                                                        (Nhạc Và Lời: Tân Huyền)
I. MỤC TIÊU:
-Biết hát theo giai điệu và lời ca.
          -Biết hát kết hợp gõ đệm theo theo tiết tấu và nhịp của bài hát.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN.
          - Nhạc cụ quen dùng.
          -  Hát thuần thục bài Chị ong Nâu và em bé
          - Băng nhạc, máy nghe, tranh  vẽ cảnh em bé và con ong bên cành hoa.
          - Chép lời một lên bảng, hai dòng là một câu hát ( bài gồm 6 câu hát)
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 
Hoạt động của Giáo viên

 

Học hát:             Chị Ong Nâu và em bé

1. Giới thiệu về bài hát
Hình ảnh chị Ong Nâu biết vâng lời bố mẹ, chăm chỉ lao động kiếm mật là nội dung trong bài hát Chị Ong Nâu và em bé.
Bài hát nhắc nhở chúng ta phải cố gắng học tập, rèn luyện, không nên sống lười nhác, ích kỉ. Muốn được mọi người yêu quý phải biết chăm chỉ học tập, lao động, đem lại niềm vui cho cuộc sống.
2. Nghe bài hát HS nghe bài hát qua băng đĩa hoặc do GV trình bày.
3. Đọc lời ca.
- HS đọc lời ca trên bảng
- Tập gõ tiết tấu:
GV chỉ định một vài HS gõ lại.
4. Luyện thanh: 1-2 phút
5. Tập hát từng câu:
GV hát mẫu một câu, sau đó đàn giai điệu câu này 2 – 3 lần, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo.
GV tiếp tục bắt nhịp ( đếm 1-2) cho HS hát cùng.
Tập tương tự với các câu tiếp theo.
Khi tập xong 2 câu thì GV cho hát nối liền hai câu với nhau.
GV hát hai câu, và yêu cầu HS hát. GV nhắc HS lấy hơi ở chỗ dấu chấm lặng.
GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này.
Tiến hành dạy những câu sau tương tự.
6. Trình bày bài hát
Cho c¸c em h¸t hai lÇn lêi mét. Yªu cÇu HS h¸t nhiÖt t×nh, thÓ hiÖn sù nhÝ nh¶nh.
7. Sö dông mét vµi c©u h¸t tËp thÓ.
- TËp h¸t lÜnh x­íng:
§o¹n 1( ba c©u 1 – 2 – 3), 1 HS n÷ lÜnh x­íng. §o¹n hai c¶ líp h¸t hoµ giäng.
- TËp h¸t ®èi ®¸p:
Hai d·y, mçi d·y h¸t ®èi ®¸p mét c©u, võa h¸t võa gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca.
8. Cñng cè bµi:
- Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, mét HS b¾t nhÞp
- GV dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t ®Ó thuéc lêi ca vµ h¸t tù nhiªn, râ lêi h¬n.
Hoạt động của Học sinh
 
HS ghi bài
 
HS nghe và cảm nhận
 
 
 
 
 
HS nghe hát mẫu
 
 
1-2 em đọc lời ca
HS  gõ tiết tấu
 
HS luyện thanh
 
HS tập hát
 
HS thực hiện
 
 
HS hát hai câu
 
HS trình bày
 
 
HS h¸t ®óng s¾c th¸i
HS thùc hiÖn
 
 
 
 
 
 
 
 
HS tr×nh bµy
HS nghe vµ ghi nhí
 
-----------------------------------------------------------------------------
Tiết 4: Luyện từ câu
Nh©n hãa - ¤n c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái V× sao?
I. MỤC TIÊU:
-         NhËn ra hiÖn t­îng nh©n hãa, b­íc ®Çu nªu ®­îc c¶m nhËn vÒ c¸i hay cña nh÷ng h×nh ¶nh nh©n hãa.
-         X¸c ®Þnh ®­îc bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái V× sao?
-         Tr¶ lêi ®óng 2-3 c©u hái V× sao? Trong bµi tËp 3.
II. CHUẨN BỊ:  3 tờ phiếu to kẻ bảng lời giải bài 1. Bảng lớp viết sẵn bài tập 2 và 3. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu hai em lên bảng làm bài tập 1 tuần 24.
- Nhận xét chấm điểm.
 
 
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b)Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài 1:
 - Yêu cầu một em đọc nội dung bài tập 1, cả lớp đọc thầm theo.
- Cả lớp tự làm bài.
- Dán lên bảng lớp 3 tờ giấy khổ to.
- Yêu cầu lớp chia thành 3 nhóm để chơi tiếp sức.
- Theo dõi nhận xét chốt lại lời giải đúng.
 
 
 
 
 
 
Bài 2: - Yêu cầu một em đọc yêu cầu bài tập 2
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm.
- Yêu cầu HS làm bài vào VBT.
- Mời 1 em lên bảng làm bài.
- Giáo viên chốt lời giải đúng. 
 
c) Củng cố - dặn dò
 Nhân hóa là gì ?Có mấy cách nhân hóa?
- Về nhà học bài xem trước bài mới
 
-         Hai em lên bảng làm bài tập 1 tuần 24.
+ Tìm những TN chỉ những người hoạt động nghệ thuật
+ Tìm những TN chỉ các hoạt động nghệ thuật.
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
 
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
 
- Một em đọc yêu cầu bài tập.
- Cả lớp đọc thầm bài tập.
- Lớp  suy nghĩ làm bài. 
- 3 nhóm lên bảng thi chơi tiếp sức.
- Cả lớp nhận xét bổ sung, bình chọn nhóm thắng cuộc.
Những sự vật được nhân hóa Các sự vật được gọi bằng Các sự vật được tả bằng các TN
- Lúa
- Tre
 
- Đàn cò
 
- Mặt trời
 
- Gió
   chị
   cậu
 
  
 
  bác
  
phất phơ bím tóc bá vai thì thầm đứng học
áo trắng khiêng nắng qua sông
đạp xe qua ngọn núi
 chăn mây trên trời
 - Một học sinh đọc bài tập 2 (Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao ?
- Cả lớp tự làm bài vào vở.
- 1 em lên bảng làm bài, lớp nhận xét bổ sung.
a/ Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá.
b/ Những chàng Man – gát rất bình tĩnh vì họ là những người phi ngựa giỏi nhất.
- 2HS đọc lại các câu văn.
Tiết 5: Tập viết
¤n ch÷ hoa S
I. MỤC TIÊU:
-ViÕt ®óng vµ t­¬ng ®èi nhanh ch÷ hoa S (1 dßng), C,T (1 dßng)                       - Viết tên riêng Sầm Sơn bằng chữ cỡ nhỏ.
           - Viết câu ứng dụng Côn Sơn suối chảy rì rầm / Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai bằng cỡ chữ  nhỏ.
II. CHUẨN BỊ:
- Mẫu chữ viết hoa S, tên riêng Sầm Sơn  và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- KT bài viết ở nhà của học sinh của HS.
-Yêu cầu HS nêu từ và câu ứng dụng đã học tiết trước.
- Yêu cầu HS viết các chữ hoa đã học tiết trước.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
 b)Hướng dẫn viết trên bảng con  
* Luyện viết chữ hoa :
- Yêu cầu hs tìm các chữ hoa có trong bài.
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ .
S, C, T. 
-Yêu cầu hs tập viết vào bảng con chữ S
* Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng: 
- Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng.
- Giới thiệu: Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.
- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con. 
Sầm Sơn 
* Luyện viết câu ứng dụng :
- Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng dụng.
 
 
+ Câu thơ nói gì ?
- Yêu cầu luyện viết trên bảng con : Côn Sơn Ta.
c) Hướng dẫn viết vào vở  :
S, C, T. 
 Sầm Sơn 
     Côn Sơn suối chảy rì rầm.
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai
- Nêu yêu cầu viết chữ  S một dòng cỡ nhỏ. Các chữ  C, T : 1 dòng.
- Viết tên riêng Sầm Sơn 2 dòng cỡ nhỏ
- Viết câu thơ 2 lần.
- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết, cách viết các con chữ  và câu ứng dụng đúng mẫu.
 d/ Chấm chữa bài 
 đ/ Củng cố - dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá
- Về nhà luyện viết thêm để rèn chữ.
 
- 1 em  nhắc lại từ và câu ứng dụng ở tiết trước.
- Hai em lên bảng viết : Phan Rang, Rủ.
- Lớp viết vào bảng con.
 
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.
 
 
- Các chữ hoa có trong bài: S, C, T. 
 
- Lớp theo dõi giáo viên và cùng thực hiện viết vào bảng con.
 
 
 
- Một học sinh đọc từ ứng dụng: Sầm Sơn  .  
- Lắng nghe.
- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.     Sầm Sơn 
- 1HS đọc câu ứng dụng:
Côn Sơn suối chảy rì rầm.
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
+ Nguyễn Trãi ca ngợi cảnh đẹp nên thơ ở Côn Sơn.
-         Lớp thực hành viết trên bảng con:
Côn Sơn, Ta .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn  của giáo viên
- Nộp vở.
- Nêu lại cách viết hoa chữ  S.
----------------------------------------------------------------------------
                                   Thứ năm ngày 1 tháng 2  năm 2012                            
Tiết 1: Toán
                      Tiết 124 :                LuyÖn tËp
I. MỤC TIÊU:
-  Biết giải “ bài toán liên quan đến rút về đơn vị “
                     - Viết và tính được giá trị của biểu thức
II. CHUẨN BỊ:
- Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
 1.Bài cũ:
- Gọi hai em lên bảng làm lại BT1 và 2 tiết trước.
- Nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:  
b) Luyện tập:
Bài 1:  - Gọi học sinh nêu bài toán.
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- Yêu cầu tự làm bài vào vở.
- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở để KT.
- Gọi 1HS lên bảng chữa bài.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2:
- Gọi học sinh đọc bài toán, nêu tóm tắt bài.
- Ghi tóm tắt lên bảng.
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Mời 1HS lên bảng chữa bài.
- Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.
 
 
 
Bài 3:
- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Mời hai em lên bảng thực hiện.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 4:
- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Mời hai em lên bảng thực hiện.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.   
 c) Củng cố - dặn dò:
- Nêu các bước giải”Bài toán giải bằng hai phép tính.
- Về nhà xem lại các BT đã làm.          
 
- 2HS lên bảng làm bài.
 
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
 
 
 
- 2 em đọc bài toán.
- Phân tích bài toán. 
- Lớp thực hiện làm vào vở.
- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung.
- Đổi chéo vở để KTkết hợp tự sửa bài.
 
 
- Một em đọc bài toán.
- Phân tích bài toán. 
- Lớp thực hiện làm vào vở.
- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung.
Giải:
Số viên gạch lát nền 1 căn phòng là:
2550 : 6 = 425 (viên)
     Số viên gạch lát 7 phòng như thế là:
425 x 7 = 2975 (viên)
            Đ/S: 2975 viên gạch 
Một người đi bộ mỗi giờ được 4 km
Thời gian đi 1giờ 2giờ 4 giờ 3 giờ 5giờ
Quãng đường đi 4km 8km 16km 18km 20km
- Một em đọc yêu cầu bài (Tính giá trị của biểu thức)
- Cả lớp làm bài vào vở.
- Hai học sinh lên bảng giải, lớp nhận xét bổ sung.
 
------------------------------------------------
Tiết 2: Mĩ Thuật
                                                         GV chuyên dạy
-----------------------------------------------------------------------
 
Tiết 3: Thể dục
                                                           GV chuyên dạy
 
-----------------------------------------------------------------------
 
 Tiết 4:Tự nhiên xã hội
C«n trïng
I. MỤC TIÊU:  Học sinh  biết:
- Nêu được ích lợi hoặc tác hại của  một số loại côn trùng đối với con người.
- Nêu tên và chỉ được các bộ phận cơ thể  bên ngoài của một số loại côn trùng  trên hình vẽ hoặc vật thật.
- Biết côn trùng là động vật không không xương sống, chân có đốt, phần lớn đều có cánh.
      - GDBVMT: møc ®é tÝch hîp : liªn hÖ.*NX 8 CC1
II. CHUẨN BỊ:  - Các hình trong SGK trang 96, 97.
- Sưu tầm các loại côn trùng thật hoặc tranh ảnh mang đến lớp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:        
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài “động vật”.
- Gọi 2 học sinh trả lời nội dung.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới        
a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác
* Hoạt động 1:    Quan sát và thảo luận. 
Bước 1 :    Thảo luận theo nhóm
-         Chia nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát các hình trong SGK trang 96, 97 và các hình con vật sưu tầm được và thảo luận các câu hỏi sau:
+ Hãy chỉ đâu là đầu, ngực, bụng, chân, cánh (nếu có) của từng con côn trùng có trong hình ? Chúng có mấy chân ? Chúng sử dụng chân cánh để làm gì  ?
+ Bên trong cơ thể chúng có xương sống không ?
 Bước 2 :       Làm việc cả lớp
- Mời đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận (Mỗi nhóm trình bày đặc điểm của 1 con côn trùng).
+ Côn trùng có đặc điểm gì chung ?
- Giáo viên kết luận: sách giáo khoa.
* Hoạt động 2:Làm việc với vật thật và tranh ảnh côn trùng sưu tầm được.
 Bước 1:  Thảo luận theo nhóm
- Chia lớp thành 3 nhóm.
- Yêu cầu  các nhóm thảo luận với yêu cầu:
+ Hãy sắp xếp các côn trùng và tranh ảnh sưu tầm các côn trùng thành 3 nhóm có ích,  có hại và nhóm không ảnh hưởng gì đến con người.
-         Theo dõi và giúp đỡ các nhóm.
 Bước 2:  
Mời đại diện các nhóm  lên  trưng bộ sưu tập của nhóm mình , thuyết trình trước lớp.
- Nhận xét đánh giá.
- Nêu KL chung.
c) Củng cố - dặn dò:
- Kể tên các côn trùng có lợi và những côn trùng có hại
- Về nhà học bài và xem trước bài mới.
 
- 2HS trả lời câu hỏi: Nêu đặc điểm chung của các loại động vật.
 
 
- Lớp theo dõi.
 
 
 
-         Các nhóm quan sát các hình trong SGK, các hình con vật sưu tầm được và thảo luận các câu hỏi trong phiếu.
- Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
+ Côn trùng là những động vật không có xương sống. Chúng có 6 chân và phân thành các đốt.
-         1 vài nhắc lại KL.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn phân loại côn trùng theo 3 nhóm.
 
 
 
- Các nhóm trưng bày sản phẩm, đại diện nhóm giới thiệu trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.
 
 
----------------------------------------------------------------------------
Chiều thứ 5
 
Tiết 1: Luyện viết
HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN
I. MỤC TIÊU:
 Nghe - viÕt đúng bµi “ Hội đua voi ở Tây nguyên”.trình bày đúng bµi i
II. §å dïng d¹y - häc:
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
 Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých yªu cÇu.
2. H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶:
*. H­íng dÉn HS chuÈn bÞ:
- GV ®äc thong th¶, râ rµng bµi viÕt 1 lÇn.
- Gióp HS n¾m néi dung  vµ c¸ch tr×nh bµy bµi:
   + Nªu c¸c tiÕng cÇn viÕt hoa?
 
*. ViÕt chÝnh t¶
- GV ®äc thong th¶ mçi côm tõ ®äc 2 - 3 lÇn.
- GV theo dâi, uèn n¾n.
*. ChÊm, ch÷a bµi:
    - GV ®äc l¹i c¶ bµi.
    - ChÊm mét sè vë, nhËn xÐt.
 
 
 
 
- 2HS ®äc l¹i bµi . C¶ líp theo dâi SGK.
 
 
 HS tËp viÕt tiÕng khã;
- HS viÕt bµi vµo vë.
 
- HS tù so¸t lçi.
- Tù ch÷a lçi, ghi sè lçi ra lÒ vë.
 
 
lçi chÝnh t¶ cßn m¾c.
3. Cñng cè , dÆn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
--------------------------------------------------------------------------
Tiết 2: Luyện toán
LuyÖn tËp VBT
I. Môc tiªu:

- RÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i “ Bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ”

- RÌn luyÖn kü n¨ng viÕt vµ tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
II. ChuÈn Bị:
1. Gi¸o viªn
Bµi gi¶ng
ChuÈn bÞ bµi tËp 3 ra giÊy
ChuÈn bÞ bµi tËp 4 ra giÊp mçi nhãm 1 bµi
2. Häc sinh
SGK, vë nh¸p, vë to¸n
iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1. Giíi thiÖu bµi
2. Bµi tËp
Bµi 1 ( 129)
Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu
H­íng dÉn gi¶i bµi to¸n
 
NhËn xÐt
 
 
Bµi 2 ( 129)
Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu
H­íng dÉn gi¶i bµi to¸n
 
 
NhËn xÐt
Bµi 3( 129)
Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu
Bµi to¸n ng­êi ta yªu cÇu lµm g×?
Bµi to¸n cho biÕt 1 giê ®i ®­îc mÊy  km?
Gi¸o viªn viÕt sè 4 vµo « thø nhÊt, vËy
 

NhËn xÐt

Bµi 4 ( 129)

Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu
Bµi to¸n ng­êi ta yªu cÇu chóng ta lµm g×?
Muèn viÕt ®­îc biÓu thøc c¸c em ph¶i viÕt theo thø tù sè  nµo cho tr­íc , viÕt tr­íc, sè nµo cho sau viÕt sau
Gi¸o viªn viÕt mÉu
 
NhËn xÐt vÒ nhanh vµ ®é chÝnh x¸c
Tuyªn d­¬ng

 

Bµi gi¶i

Gi¸ tiÒn  mçi chiÕc bót lµ:
7200 : 6 = 1200 ( ®ång)
Sè tiÒn mua 4 chiÕc bót lµ:
1200 x 4 = 4800 (®ång)
                      §¸p sè : 4800 ®ång

Bµi gi¶i

Sè viªn g¹ch l¸t nÒn mçi  c¨n phßng lµ:
2550 : 6 = 425 ( viªn )
Sè viªn g¹ch l¸t nÒn 5 c¨n phßng lµ:
425 x 5 = 2125 ( viªn )
§¸p sè : 2125 viªn g¹ch
NhËn xÐt
1 häc sinh ®äc yªu cÇu
§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng
Mét giê ®i ®­îc 4 km v×  4 x 1 = 4
 
Häc sinh theo dâi
2 häc sinh lªn b¶ng lµm

Thêi gian ®i

1 giê 2 giê 4 giê 3 giê
Qu·ng ®­êng ®i 9 km 18km 36km 27km
 
1 häc sinh ®äc yªu cÇu
ViÕt biÓu thøc råi tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
Trong biÓu thøc cã phÐp tÝnh nh©n chia th× ta thùc hiÖn theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i
3 nhãm thi lµm nhanh vµ lµm ®óng
45 : 9 x 2 = 5 x 2
                = 10
 
45 x 2 : 9 = 90 : 9
                 = 10
 
56 : 7 x 2 = 8 x 2
                 = 16
56 : 2 : 7 = 28 : 7
                 = 4
3. Cñng cè DÆn dß
Cho häc sinh nªu l¹i c¸ch gi¶i bµi to¸n Liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ
VÒ nhµ c¸c em häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi TiÒn ViÖt Nam
-----------------------------------------------------------------
Tiết 3: Luyện tập làm văn
Nghe - kÓ: Ng­êi b¸n qu¹t may m¾n
i. Môc tiªu:
- Nghe kÓ c©u chuyÖn Ng­êi b¸n qu¹t may m¾n.
- Nhí l¹i néi dung c©u chuyÖn vµ kÓ l¹i mét c¸ch tù nhiªn
ii. ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn:
- SGK, gi¸o ¸n,
2. Häc sinh:
- S¸ch gi¸o khoa.
iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
 
1. Giíi thiÖu bµi
2. H­íng dÉn nghe – kÓ

Bµi tËp 1

Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu
 Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t tranh 
 
Gi¸o viªn kÓ 2 lÇn
Bµ l·o b¸n qu¹t gÆp ai vµ phµn nµn ®iÒu g×?
¤ng V­¬ng Hi Thi viÕt ch÷ vµo nh÷ng c¸i qu¹t ®Ó lµm g×?
 
V× sao mäi ng­êi ®ua nhau mua hÕt qu¹t?
Gi¸o viªn kÓ lÇn 3
H­íng dÉn häc sinh kÓ theo gîi ý
Gäi häc sinh kÓ l¹i c©u chuyÖn
NhËn xÐt – bæ xung
Qua c©u chuyÖn nµy em biÕt g× vÒ V­¬ng Hi Thi?
 
 
Em biÕt thªm nghÖ thuËt g× qua c©u chuyÖn nµy?
 
 
 
 
Häc sinh ®äc yªu cÇu
Häc sinh quan s¸t tranh
Häc sinh nghe
Bµ l·o gÆp «ng V­¬ng Hi Thi bµ phµn nµn qu¹t b¸n Õ
¤ng viÕt ch÷, ®Ò th¬ vµo tÊt c¶ nh÷ng c¸i qu¹t v× tin r»ng b»ng c¸h Êy sÏ gióp bµ l·o b¸n ®­îc nhiÒu qu¹t
V× mäi ng­êi nhËn ra nÐt ch÷, líi th¬ cña V­¬ng Hi Thi
 
Häc sinh kÓ theo gîi ý
Häc sinh kÓ l¹i c©u chuyÖn
 
 
 
V­¬ng Hi Thi lµ mét ng­êi cã tµi  vµ nh©n hËu, biÕt c¸ch gióp ®ì ng­êi nghÌo khæ
Ng­êi viÕt ch÷ ®Ñp còng lµ mét nghÖ sÜ cã tªn gäi lµ th­ ph¸p
3. Cñng cè DÆn dß
HÖ thèng l¹i néi dung bµi häc
NhËn xÐt giê häc
VÒ nhµ c¸c em häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau
-----------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 2 tháng 3  năm 2012
Tiết 1: Tập làm văn
KÓ vÒ lÔ héi
I. MỤC TIÊU:
     - B­íc ®Çu kÓ l¹i ®­îc quang c¶nh vµ ho¹t ®éng cña nh÷ng ng­êi tham gia lÔ héi trong mét bøc ¶nh.
II. CHUẨN BỊ:
    - Hai bức ảnh lễ hội trong SGK (phóng to)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:        
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hai học sinh kể lại câu chuyện Người bán quạt may mắn và TLCH.
- Nhận xét ghi điểm. 
 2.Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/ Hướng dẫn làm bài tập:
- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu BT.
- Viết lên bảng hai câu hỏi:
+ Quang cảnh trong từng bức ảnh như thế nào ?
+ Những người tham gia lễ hội đang làm gì ?
- Yêu cầu từng cặp  học sinh quan sát 2 tấm ảnh, trao đổi, bổ sung, nói cho nhau nghe về quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội trong từng ảnh.
- Mời HS lên thi giới thiệu quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội.
- Nhận xét, biểu dương những em giới thiệu tốt.  
c) Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung.
- Về nhà viết lại vào vở những điều mình vừa kể. Chuẩn bị ND cho tiết TLV tới (Kể về một ngày hội mà em biết).
 
- Hai  em lên kể lại câu chuyện và TLCH:
   Qua câu chuyện hiểu gì ?
- Lớp theo dõi, nhận xét.
 
 
 
- Một em đọc yêu cầu bài tập. 
- Quan sát các bức tranh trao đổi theo bàn.
- Sau đó nhiều em nối tiếp lên giới thiệu về quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội từng bức ảnh. Cả lớp theo dõi bổ sung, bình chọn bạn nói hay nhất.
+ Ảnh 1:  Đó là cảnh một sân đình ở làng quê, có nhiều người mặc áo quần đủ màu sắc,  có lá cờ nhiều màu treo ở trước đình có hàng chữ “ Chúc mừng năm mới màu đỏ... Họ đang chơi trò chơi đu quay...
+  Ảnh 2: Là quang cảnh hội đua thuyền trên sông có nhiều người tham gia …
 
- Hai em nhắc lại nội dung bài học.
 
--------------------------------------------------------------------
Tiết 2 : Toán
                 Tiết 125 :                 TiÒn ViÖt Nam
 
I. MỤC TIÊU:
 - NhËn biÕt tiÒn ViÖt Nam lo¹i:2000 ®ång, 5000 ®ång, 10000 ®ång.
           - Bước đầu biết chuyển đổi tiền. 
            -BiÕt céng trõ c¸c sè víi ®¬n vÞ lµ ®ång.
II. CHUẨN BỊ:
- Các tờ giấy bạc 2000 đồng, 5000 đồng, 10000 đồng và các loại đã học. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:        
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
- Gọi hai em lên bảng làm lại BT1 và 2 tiết trước.
- Nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:  
* Giới thiệu các tờ giấy bạc 2000 đồng, 5000 đồng, 10000 đồng.
+ Trước đây khi mua bán các em đã quen với những loại giấy bạc nào ?
- Cho quan sát kĩ hai mặt của các tờ giấy bạc và nhận xét đặc điểm của từng tờ giấy bạc.
 
 
 
 
 b) Luyện tập:
 Bài 1(a,b): - Gọi HS nêu cầu của bài.
- Yêu cầu học sinh nhẩm và nêu số tiền.
- Mời ba  em nêu miệng kết quả.
- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
- Giáo viên nhận xét đánh giá
 
 
Bài 2(a,b,c): 
- Gọi HS nêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS quan sát mẫu.
- Hướng dẫn HS cách làm.
- Yêu cầu cả lớp  thực hành làm bài.
- Mời ba nêu các cách lấy khác nhau.
- Yêu cầu lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
 
Bài 3:  Gọi HS nêu yªu cầu của bài.
- Hướng dẫn HS xem tranh rồi trả lời câu hỏi
- Yêu cầu cả lớp trả lời.
 
 
 
c) Củng cố - dặn dò:
 -Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i.
- Về nhà xem lại các bài tập đã làm.
 
- 2HS lên bảng làm bài.
 
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
 
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.
 
 
+ Ta thường dùng một số tờ giấy bạc như: 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng và 10000 đồng.
- Quan sát và nêu về:
+ Màu sắc của tờ giấy bạc, 
+ Dòng chữ “ Hai nghìn đồng “ và số 2000.
+ “ Năm nghìn đồng “  số 5000
+ “ Mười nghìn đồng “ số 10000.
- Một em đọc yêu cầu của bài.
- Cả lớp quan sát  từng hình vẽ và tính nhẩm..
- 3 HS đứng tại chỗ nêu miệng kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung:
+ Con lợn a có: 6200 đồng
+ Con lợn b có: 8400 đồng
+ Con lợn c có: 4000 đồng
- Một em đọc nêu cầu của bài.
- Cả lớp tự làm bài.
- Ba học sinh nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung
A. Lấy 3 tờ 1000đồng,  1 tờ 500 đồng và 1 tờ 100 đồng hay: 1 tờ 2000 đồng,  1 tờ 1000 đồng và 1 tờ 500 đồng,  1 tờ 100 đồng …
- Một em đọc nêu cầu của bài.
a.Bút chì có giá tiền ít nhất, lọ hoa có giá tiền nhiều nhất.
- Cả lớp tự làm bài.
- hai học sinh làm bảng, cả lớp nhận xét bổ sung
b.số tiền mua một quả bóng bay và một chiếc bút chì là.
1000 + 1500 = 2500 (đồng)
c. Gía tiền một lọ hoa nhiều hơn một chiếc lược là:
8700 – 4000 = 4700 ( đồng)
-------------------------------------------------------------------
Tiết 3: Chính tả 
Nghe viÕt: Héi ®ua voi ë T©y Nguyªn
I. MỤC TIÊU:
 - Nghe viÕt ®óng bµi chÝnh t¶; Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
          - Làm đúng bài tập 2a.
II. CHUẨN BỊ:
 - 3 tờ phiếu viết nội dung bài tập 2a. Bút dạ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:        
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- GV đọc, yêu cầu 2HS viết ở bảng lớp,  cả lớp viết vào bảng con các từ : bứt rứt, tức bực, nứt nẻ, sung sức.
- Nhận xét đánh giá chung.         
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc đoạn chính tả 1 lần:
- Yêu cầu hai em đọc  lại bài cả lớp đọc thầm.
+ Những chữ nào trong bài viết hoa?
 
- Yêu cầu HS luyện viết từ khó vào bảng con.
* Đọc cho học sinh viết bài vào vở.
 
* Chấm,  chữa bài.
c/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2a/b:  - Gọi HS đọc yêu BT.
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập.
- Yêu cầu lớp làm bài cá nhân. 
- Giáo viên dán 3 tờ giấy lớn lên bảng.
- Yêu cầu các nhóm mỗi nhóm cử một bạn lên bảng thi làm bài. 
- Cả lớp cùng thực hiện vào vở
- Yêu cầu cả lớp nhận xét chốt ý chính
- Mời một đến  em đọc lại đoạn văn.
- Giáo viên nhận xét  đánh giá.
d) Củng cố - dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
- Về nhà viết lại cho đúng những từ đã viết sai
 
- Hai em lên bảng viết.
- Cả lớp viết vào bảng con.
 
 
 
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài
 
 
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.
- 2 học sinh đọc lại bài.
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài.
+ Viết hoa các chữ đầu tên bài, đầu đoạn, tên riêng của người.
- Cả lớp viết từ khó vào bảng con: Man-gát, xuất phát
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
 
 
- Hai em đọc lại yêu cầu bài tập. Cả lớp đọc thầm.
- Cả lớp thực hiện  vào vở.
- 3 em lên bảng thi làm bài đúng và nhanh.
- Lớp nhận xét và bình chọn bạn làm nhanh và làm đúng nhất.
- Cả lớp chữa bài theo lời giải đúng:
+ … Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm
+ … Gió đừng làm đứt dây tơ.
- Một - hai học sinh đọc lại.
 
- Ba em nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.
 
-----------------------------------------------------------------------------
Tiết 4 : Kĩ thuật
Lµm lä hoa g¾n t­êng (TiÕt 1)
I. MỤC TIÊU:
-         BiÕt c¸ch lµm lä hoa g¾n t­êng.
-         Lµm ®­îc lä hoa g¾n t­êng. C¸c nÕp gÊp t­¬ng ®èi ®Òu, th¼ng, ph¼ng. Lä hoa t­¬ng ®èi c©n ®èi.
II. CHUẨN BỊ:
 -   Mẫu lọ hoa gắn tường bằng bìa đủ to để học sinh quan sát được.
-         Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tường. Bìa màu giấy A4,  giấy thủ công, bút màu,  kéo thủ công,  hồ dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:        
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- Cho HS quan sát vật mẫu và giới thiệu.
+ Lọ hoa có mấy phần ?
+ Màu sắc của lọ hoa như thế nào ?
-         Cho học sinh mở dần lọ hoa gắn tường để nhận biết về từng bước làm lọ hoa.
+ Tờ giấy gấp hình gì ?
+ Lọ hoa được gấp giống mẫu gấp nào đã học ?
* Hoạt động 2:  GV hướng dẫn mẫu
- Treo tranh quy trình vừa hướng dẫn, vừa làm mẫu.
Bước 1:    Làm đế lọ hoa.
Bước 2:  Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ
Bước 3:  Hoàn chỉnh thành lọ hoa gắn tường.
- Cho HS tập làm lọ hoa trên giấy nháp.
d) Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS nhắc lại các bước làm lọ hoa gắn tường.
- Về nhà tiếp tục tập làm,  
 
- Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình.
 
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài .
 
 
 
-         Lớp  quan sát  hình mẫu.
+ Lọ hoa có 3 phần miệng lọ,  thân và đáy lọ. 
+ Có màu sắc đẹp.
-         1 em lên b¶ng mở dần lọ hoa, lớp theo dõi và trả lời:
+ Tờ giấy gấp lọ có dạng hình chữ nhật.
+ Là mẫu gấp quạt đã học.
 
- Theo dõi GV làm và hướng dẫn mẫu.
 
- 2 em nhắc lại quy trình làm lọ hoa gắn tường.
 
 
 
- Tập gấp lọ hoa gắn tường bằng giấy.
- Hai học sinh nêu nội dung các bước gấp cái lọ hoa gắn tường. 
-------------------------------------------------------------------
Tiết 5 : Sinh hoạt
TUẦN 25
I. MỤC TIÊU :
- Tổng kết công tác thi đua của lớp trong tuần qua .
- Phổ biến công tác tuần tới
II. CHUẨN BỊ.
- GV Tổng hợp ưu điểm ,và những tồn tại của học sinh trong tuần qua
- HS :Tự nhận xét chất lượng học tập ,và các hoạt động
III. LÊN LỚP
1. Đánh giá lại các hoạt động tuần qua
* Học tập:
- Các em có ý thức chuẩn bị bài
- Hăng hái phát biểu, xây dựng bài
-Trong giờ chú ý nghe giảng,
* Nền nếp
- Ra vào lớp đúng giờ, vẫn còn tình trạng học sinh đi học muộn như …………………………………………………….….………………………..
- Duy trì tốt các nền nếp đã có.
* Thể dục
- Một số em tập chưa nghiêm túc:  …………………………………………….
*Vệ sinh
- Vệ sinh cá nhân vào tập thể sạch sẽ.
* Các hoạt động khác
2. Kế hoạch tuần tới
- Đi học đầy đủ, duy trì tốt tỷ lệ chuyên cần
- Ăn mặc sạch sẽ gọn gàng.
- Làm bài tập về nhà đầy đủ
- Tập thể dục đều đẹp
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                                           
 
                                                                  
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Công

Nguồn tin: hn.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: năm 2012tiết, tuần

Những tin mới hơn

 

Video

Loading the player...

Hình ảnh

Ứng dụng tiện ích

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2

Hôm nayHôm nay : 14

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2182

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214665

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky