Trang nhất » Tin Tức » Trang truyền thống » Lịch sử trường

dqnh sách đảng viên

Thứ năm - 07/04/2016 14:28
ĐẢNG ỦY XÃ PHÚC THÀNH                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH SỐ II PHÚC THÀNH
 
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
 
TT
 
 
Họ và tên
 
Ngày sinh
 
Trình độ CM
 
Ngày vào đảng
 
Ngày chính thức
1 Nguyễn Trọng Công 22/12/1959 §H 25/5/1989 25/05/1990
2 Nguyễn Công Minh 07/09/1974 §H 06/9/1999 06/9/2000
3 Ph¹m ThÞ Tr­êng 29/01/1974 ĐH 20/10/1998 20/10/1999
4 NguyÔn ThÞ Ng©n 12/09/1963 §H 03/12/1986 03/12/1987
5 §­êng ThÞ HuÖ 10/10/1974 08/3/1996 08/3/1997
6 NguyÔn ThÞ Trang 20/05/1980 §H 10/7/2010 10/7/2011
7 TrÇn ThÞ Quúnh Nh­ 06/01/1975 03/06/2001 03/6/2002
8 Phan ThÞ Thu H­¬ng 03/04/1975 26/6/2000 26/6/2001
9 NguyÔn ThÞ MËn 23/07/1975 19/12/2008 19/12/2009
10 Ph¹m ThÞ Cóc 10/02/1980 §H 22/3/2012 22/3/2013
11 NguyÔn ThÞ Thóy 05/02/1973 §H 06/11/2010 06/11/2011
12 NguyÔn ThÞ Long 01/05/1965 TC 31/5/1987 31/5/1988
13 Trần Thị Hợi 23/12/1985 ĐH 3/2/2015 3/2/2016
           
           
 
                                                                       BÍ THƯ
 
 
 
                                                        Nguyễn Trọng Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐẢNG ỦY XÃ PHÚC THÀNH                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH SỐ II PHÚC THÀNH
 
THEO DÕI SINH HOẠT ĐẢNG VIÊN
NĂM 2015
 
 
TT
 
 
Họ và tên
                           
1 Nguyễn Trọng Công                            
2 Nguyễn Công Minh                            
3 Ph¹m ThÞ Tr­êng                            
4 NguyÔn ThÞ Ng©n                            
5 §­êng ThÞ HuÖ                            
6 NguyÔn ThÞ Trang                            
7 TrÇn ThÞ Quúnh Nh­                            
8 Phan ThÞ Thu H­¬ng                            
9 NguyÔn ThÞ MËn                            
10 Ph¹m ThÞ Cóc                            
11 NguyÔn ThÞ Thóy                            
12 NguyÔn ThÞ Long                            
13 Trần Thị Hợi                            
14                              
15                              
 
                                                                       BÍ THƯ
 
 
 
                                                        Nguyễn Trọng Công
 
 
 
ĐẢNG ỦY XÃ PHÚC THÀNH                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH SỐ II PHÚC THÀNH
 
BÁO CÁO
Tình hình sử dụng, bảo quản thẻ Đảng viên
tính đến 01/3/2016
 
 
 
TT
 
 
 
 
Họ và tên
 
 
 
Ngày sinh
Ngày tháng năm Tình hình sử dụng, bảo quản thẻ đảng viên Ghi chú
 
 
 
Vào đảng
 
 
 
Chính thức
Bảo quản tốt đề nghị đóng dấu kiểm tra Bị hỏng đề nghị làm lại Bị mất đề nghị
Cấp lại
Sử dụng thẻ sai quy định
1 Nguyễn Trọng Công 22/12/1959 25/5/1989 25/05/1990 X        
2 Nguyễn Công Minh 07/09/1974 06/9/1999 06/9/2000 X        
3 Ph¹m ThÞ Tr­êng 29/01/1974 20/10/1998 20/10/1999 X        
4 NguyÔn ThÞ Ng©n 12/09/1963 03/12/1986 03/12/1987 X        
5 §­êng ThÞ HuÖ 10/10/1974 08/3/1996 08/3/1997 X        
6 NguyÔn ThÞ Trang 20/05/1980 10/7/2010 10/7/2011 X        
7 TrÇn ThÞ Quúnh Nh­ 06/01/1975 03/06/2001 03/6/2002 X        
8 Phan ThÞ Thu H­¬ng 03/04/1975 26/6/2000 26/6/2001 X        
9 NguyÔn ThÞ MËn 23/07/1975 19/12/2008 19/12/2009 X        
10 Ph¹m ThÞ Cóc 10/02/1980 22/3/2012 22/3/2013 X        
11 NguyÔn ThÞ Thóy 05/02/1973 06/11/2010 06/11/2011 X        
12 NguyÔn ThÞ Long 01/05/1965 31/5/1987 31/5/1988 X        
13 Trần Thị Hợi 23/12/1985 3/2/2015 3/2/2016 X        
                   
                   
 
Ghi chú: Tổng số đảng viên có đến 1/3/2016:13 đ/v, trong đó       Phúc Thành, ngày 24 tháng 3 năm 2016          
                  - Đảng viên chính thức: 13 đ/c                                                T/M CHI BỘ
                  - Đảng viên dự bị:  0  đ/c                                                               BÍ THƯ
                 - Đảng viên chuyển đến SH tạm thời:  0 đ/c.
 
                                                                              Nguyễn Trọng Công
 
 
 
 
 
 
 
ĐẢNG ỦY XÃ PHÚC THÀNH                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH SỐ II PHÚC THÀNH
 
DANH SÁCH
Đề nghị đóng dấu kiểm tra thẻ Đảng viên
 
 
Số
TT
 
 
 
Số thẻ Đảng viên
 
Họ và tên
(ghi như trong thẻ đảng viên)
 
 
Ngày sinh
 
Quê quán
( Ghi như trong thẻ đảng viên)
     Ngày tháng năm
 
Vào đảng
 
Chính thức
1 2 3 4 5 6 7
1 1 6 0 2 9 9 3 6 Nguyễn Trọng Công 22/12/1959 Phúc Thành,YT 25/5/1989 25/05/1990
2 1 6 1 2 3 2 8 1 Nguyễn Công Minh 07/09/1974 Phúc Thành,YT 06/9/1999 06/9/2000
3 1 6 0 9 4 0 4 5 Ph¹m ThÞ Tr­êng 29/01/1974 Phúc Thành,YT 20/10/1998 20/10/1999
4 1 6 0 9 4 0 4 3 NguyÔn ThÞ Ng©n 12/09/1963 Phúc Thành,YT 03/12/1986 03/12/1987
5 1 6 0 9 4 0 4 6 §­êng ThÞ HuÖ 10/10/1974 Văn Thành,YT 08/3/1996 08/3/1997
6 1 6 1 7 6 5 8 9 NguyÔn ThÞ Trang 20/05/1980 Phúc Thành,YT 10/7/2010 10/7/2011
7 1 6 0 9 4 0 4 2 TrÇn ThÞ Quúnh Nh­ 06/01/1975 Phúc Thành,YT 03/06/2001 03/6/2002
8 1 6 0 9 4 0 4 4 Phan ThÞ Thu H­¬ng 03/04/1975 Phúc Thành,YT 26/6/2000 26/6/2001
9 1 6 1 6 6 8 4 0 NguyÔn ThÞ MËn 23/07/1975 Phúc Thành,YT 19/12/2008 19/12/2009
10 1 6 1 8 4 8 5 5 Ph¹m ThÞ Cóc 10/02/1980 Phúc Thành,YT 22/3/2012 22/3/2013
11 1 6 1 7 7 1 2 2 NguyÔn ThÞ Thóy 05/02/1973 Phúc Thành,YT 06/11/2010 06/11/2011
12 1 6 0 9 3 9 0 7 NguyÔn ThÞ Long 01/05/1965 Phúc Thành,YT 31/5/1987 31/5/1988
                           
                           
                           
 
Ghi chú: Số lượng thẻ đảng viên gửi kèm theo…12…Thẻ       Phúc Thành, ngày 24 tháng 3 năm 2016          
                                                                                                              T/M CHI BỘ
                                                                                                                 BÍ THƯ
                
 
                                                                              
                                                                                         Nguyễn Trọng Công
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video

Loading the player...

Hình ảnh

Ứng dụng tiện ích

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4

Hôm nayHôm nay : 32

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2200

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214683

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky